Amatör Denizci Belgesi Semineri

ADB ile 24 metreye kadar özel kayıtlı tekneleri kullanabilir ve kiralayabilirsiniz.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen, ömür boyu geçerli ehliyettir, 9.9 beygirden büyük motoru olan teknelerde mecburidir.

İstanbul • Bursa • Ankara

Ehliyet sınavına hazırlık seminerimize katılın, başvuru işlemlerinizi de biz yapalım.

Sınavlar liman başkanlıklarının sınav salonlarında her hafta açılmaktadır, bilgisayar ortamında 50 soruluk test şeklindedir, uygulama aşaması yoktur.

Başvuru evrakı: Sürücü belgeniz, yoksa sağlık raporu ve vesikalık fotoğraf.

Seminer Programı

ADB sınavına hazırlık seminerimiz toplam 12 saattir.

Haftasonu: Cumartesi + Pazar 10:00 - 17:00, bir haftasonu.

İş çıkışı: Pazartesi'den Perşembe'ye 19:00 - 22:00, dört akşam.

Yanaşma, demirleme, navigasyon, yol hakları, meteoroloji, mevzuat, tekne motorları ve elektriği gibi denizde elzem 24 konu başlığı.

Şubelerimiz

Levent: (0212) 318 0108

Maltepe: (0216) 706 1025

Beylikdüzü: (0212) 318 0108

Bursa: Mudanya (0538) 393 0127

Ankara: Çankaya (0312) 400 02 03

Katılım bedeli: 850TL.

Bonus ve Maximum kartlara vade farksız 3 taksit seçeneği. Katılım bedeline sınav başvuru müşavirlik hizmeti, özet kitapçık ve KDV dahildir. 32,10TL belge harcı katılımcı tarafından ayrıca devlete ödenecektir.

2009 yılından bugüne kadar seminer katılımcılarımızdan birkaç kişi hariç hepsi ADB sınavını ilk girişte geçti. Bir aksilik olur ve sınavı ilk girişte geçemezseniz, ücretsiz tekrar hakkı veriyoruz.

ADB almak zorunda mıyım?

8 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan son değişiklikle getirilen Ek Madde 3'e göre: ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 2900 Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

2 Ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan değişiklikle,

2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Motoru on beygir gücünden az özel tekneleri, sadece kürekle yürütülen motorsuz tekneleri, kanolar/kayaklar ile ulusal ve uluslararası yarış sınıfı (kürek sporu tekneleri ile Optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Wind Surf gibi yelken sporu tekneleri) spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz.”

Sınavlar ne zaman?

Her hafta liman başkanlıklarının bilgisayarlı sınav merkezlerinde sınav açılmaktadır.

Seminere kimler katılabilir?

15 yaşından gün almış Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu kişiler sınava girerek ADB sahibi olabilir. KMT sınavı için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

Hayır, ADB sınavı tamamen teorik bir test sınavıdır ve araba ehliyetindeki gibi teorik sınavı geçtikten sonra uygulamalı sınav yoktur.

Amatör Denizci Belgesi ile 24 metreye kadar özel kayıtlı motorlu ve yelkenli tekneleri kullanabilirsiniz. Ayrıca Turizm Bakanlığı yat işletme sertifikasına sahip tekneleri de (charter) kiralama sözleşmesi ile mürettebatsız kullanabilirsiniz.

ADB ile ticari tekne kullanamaz, gemilerde ve yatlarda profesyonel olarak çalışamazsınız.

Göz ve kulak muayenesi olacağınız ve başhekimin imzalayacağı herhangi bir poliklinikten son 4 ay içinde alınmış ve özellikle "Amatör Denizci Belgesi Alabilir" başlığı ile düzenlenmiş bir sağlık raporu gereklidir.

Örnek Sınav Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatın çağrı işareti olabilir?
a) YM11
b) YT1630
c) TCG14
d) TCDL
e) YM1984

2. Geminin bordasında yüklü durumdaki su hattı ile boş durumdaki su hattı arasındaki kısma ne ad verilir?
a) Kemere
b) Bodoslama
c) Pruva
d) Faça
e) Karina

3. “Baş halat mola” diye gelen bir komutta ne istenmektedir?
a) Halatın vira edilmesi
b) Halatın bırakılması
c) Halatın elle tutulması
d) Halatın ırgata sarılması
e) Halatın koçboynuzuna bağlanması

4. Aşağıdakilerden hangisi nebati halat değildir?
a) Sisal
b) Keten
c) Manila
d) Polipropilen
e) Kendir

5. Pervanenin padıl etkisi neden oluşur?
a) Pervane boyundan
b) Pervane şeklinden
c) Karinanın şeklinden
d) Derinlik farkından
e) Geminin hızından

6. Yelkenli teknenin baş tarafının rüzgâra en yakın seyrettiği seyir şekline ne isim verilir?
a) Apaz
b) Dar apaz
c) Kör tiramola
d) Orsa
e) Pupa

7. Haritanın enlemlerinden alınan bir dakikalık ölçü kaç mile denk gelir?
a) 12
b) 4
c) 1
d) 6
e) 2

8. Hakiki 180 rotasına seyir halinde iken tam pruvada bir “Doğu Kardinal Şamandırası” görüldüğünde hemen ne yapılmalıdır?
a) Etrafta diğer şamandıraların yerlerine bakılır.
b) Makine durdurulur.
c) Dümen iskeleye basılır.
d) Sığlığın ne tarafta olduğu araştırılır.
e) Dümen sancağa basılır.

9. Rotası 180 olan tekne bir fenerden kerterizle mevkii koyacaktır. Feneri sancak 40 derece görmüştür. Haritaya fenerin kerterizini kaç derece çizecektir?
a) 140
b) 270
c) 040
d) 180
e) 220

10. Kutup yıldızı hangi takım yıldızının ucundadır?
a) Yay
b) Büyük ayı
c) Küçük ayı
d) Akrep
e) Kartal

11. Pruvadan gelmekte olan ve her iki borda feneri ile silyon fenerleri görünen geminin kısa bir zaman sonra sadece kırmızı borda feneri ve iki silyon feneri görünmektedir. Gemi nasıl bir manevra yapmıştır?
a) Sancağımızdan geçmiştir.
b) Hızını azaltmıştır.
c) Kendi sancağına dönmüştür.
d) Gemi geri dönmüştür.
e) Kendi iskelesine dönmüştür.

12. Aşağıdakilerden hangisinde demir atılacak yer bulunabilir?
a) Navtex
b) GPS
c) Radar
d) Pusula
e) Harita

13. Gemiyi terk etmek gerekip can salı denize atılınca aşağıdakilerden önce hangi hususa dikkat etmek çok önemlidir?
a) Çalıştırma parimasının tekneye bağlı olup olmadığı.
b) Rüzgârın hangi taraftan estiği.
c) Denize atılma saati.
d) Teknenin makinesinin durmuş olması.
e) Teknede yangın olup olmadığı.

14. “Denize düşen kişinin düştüğü yöne alabanda basılır. Teken başlandıç rotasından 70 derece saptığında dümen aksi istikamete alabanda basılır. Prova başlandıç rotasının 180 derece tersine geldiğinde dümen ortalanır.” Anlatılan manevra hangi isimle anılır?
a) Peterson
b) Willamson
c) David
d) Anderson
e) Johnson

15. Gemiyi karaya oturmaya karar verirken aşağıdakilerden hangisi öncelikle dikkate alınması gerekir?
a) Kıyı yapısı
b) Makine gücü
c) Gece veya gündüz olması
d) Geminin hızı
e) Hava durumu

16. Tekne 4 metreden daha derin bir yere battığında ve varsa hangi can kurtarma aracı su üstüne çıkacaktır?
a) Can simidi
b) Dalma giysisi
c) Isı koruyucu tulum
d) Can yeleği
e) Can salı

17. Yedekleme yapılırken yedek halatının boyu nasıl ayarlanmalıdır?
a) 30 metre
b) İki tekne boyu kadar
c) Bir tekne boyu kadar
d) En az direk boyu kadar
e) Dalga boyuna göre

18. Güvertedeki bir yangında hangi söndürücü en son tercih edilmelidir?
a) Karbondioksitli
b) Sulu söndürücü
c) Kimyasal tozlu
d) Köpüklü
e) Kum

19. Can salında kişi başına kaç litre su vardır?
a) 1
b) 2
c) 5
d) 1,5
e) 0,5

20. Aşırı üşüme geçirmiş, hipotermiye uğramış bir kazazedeye öncelikle nasıl ilk yardım yapılır?
a) Vücudu ovalanır.
b) Ilık su verilir.
c) Sıcak içecek verilir.
d) Battaniyeye sarılır.
e) Sıcak yere alınır.

21. Akdeniz’de tam önümüzde bir alçak basınç alanı bulunuyorsa, rüzgâr hangi yönden eser?
a) Pruvadan
b) Sancak bordadan
c) Pupadan
d) İskele bordadan
e) Sancak omuzluktan

22. Hangi denizimiz Marpo78 sözleşmesine göre “özel alan” ilan edilmiştir?
a) Akdeniz
b) Marmara
c) Karadeniz
d) Ege
e) Hepsi

23. Dizel makinede enjekörden yakıt püskürtüldüğünde piston hangi konumdadır?
a) Yukarı çıkmakta
b) Aşağı inmekte
c) Alt ölü noktada
d) Üst ölü noktada
e) Ortada

24. Bir üretecin veya + ucu, diğer üretecin “-“ ucuna gelecek şekilde bağlanarak oluşan devreye ne denir?
a) Paralel devre
b) İkincil devre
c) Seri devre
d) Karışık devre
e) Kısa devre

Cevap Anahtarı

1: e, 2: d, 3: b, 4: d

5: d, 6: d, 7: c, 8: c

9: e, 10: c, 11: c, 12: e

13: a, 14: b, 15: a, 16: e

17: e, 18: c, 19: d, 20: d

21: d, 22: e, 23: d, 24: c

İşlenen Konular

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Amatör Denizci Eğitim Müfredatı Başlıkları:

I. Kısım:

 1. Genel Bilgiler
 2. Tekne Kısımları ve Donanımlar
 3. Genel Denizcilik Terimleri ve Teknede Yönler
 4. Halatlar, Bağlar ve Palamar Halatları
 5. Yelkenli Tekneler
 6. Manevrayı Etkileyen Faktörler, Yanaşma ve Ayrılma
 7. Denizde Çatışmayı Önleme

II. Kısım:

 1. Seyir Araçları
 2. Pusula Hesabı ve Kerterizler
 3. Kuzey Yıldızını Bulma
 4. Harita Bilgisi
 5. Seyir: Planlama, Elektronikler ve Mevki Koyma
 6. Seyir Yardımcıları: Fenerler ve Şamandıralar

III. Kısım:

 1. Demirleme
 2. Can Kurtarma Araçları ve Denize Adam Düşmesi
 3. Denizde Çatışma ve Çatışma Sonrası Alınacak Önlemler
 4. Teknenin Karaya Oturtulması, Yedekleme ve Yedeklenme
 5. Motor Bilgisi
 6. Denizde Yangınla Mücadele
 7. Tekneyi Terk ve Denizde Canlı Kalma

IV. Kısım:

 1. Meteoroloji
 2. Deniz Kirliliği
 3. Elektrik
 4. Denizde ve Gemide İlkyardım
 5. Mevzuat
 6. Temel VHF Telsiz

Yorumlar

Sadece ümit hocaya dersde iyi dinleyin yeterli,mükemmel bi anlatim ve bolca denizde karşılaşilan gerçek zorluklara karşı yapılması gerekenleri tecrubesiyle anlatıyor.yüksek Puanla rahatlikla geçtim.Tekrardan teşekkurler hocam.

ADB ve KMT belgesini ilk sınavda almamda büyük desteği olan Atilla ŞAYAN hocama ve her süreçte yardımcı olan Çömlekçi Yatçılık çalışanlarına teşekkürlerimle.

Kayıt müracaatımdan, kurs sonuna kadar göstermiş olduğumuz yakın alaka ve hızlı iletişim için teşekkür ederim. Eğitim boyunca hem eğitimin içeriği hem de Ümit hocanın oldukça iyi sunumu sayesinde çok verimli bir eğitim aldım. Teşekkürler, kesinlikle kendi adıma eğitim almak isteyenlere tavsiye ederim

Başta bana her detayın önemini anlatarak eğitim veren Atilla Şayan hocama sonra bu faydalı eğitim kurumu bize sunan Mehmet Çömlekçi’ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. ADB sınavımdan 80 aldım ve ehliyetime kavuştum. Herşey için sağolun.

Harika bir organizasyon ve ekip ilk seferde a.d.belgemi aldım özellikle Ümit Subat hocama çok ama çok teşekkürler

Müthiş bir iki gün, inanılmaz keyifli ve de bilgi dolu bir eğitim, Atilla hocanın aktarımı çok akılda kalıcı, tüm Adb başvuru süreci, organizasyon desem tek kelimeyle mükemmel, son derece profesyonel. Eğitimden 3 hafta sonra sınava girdim ve 90 aldım. Atilla hoca 80'in altında alan aramasın demişti :) o yüzden aradım. Herşey için teşekkür ederim.
Selamlar.
Beste

Herşey için teşekkür ederim.Zeynep hanım ve Ümit hoca değerli katkılarınız için yolunuz açık olsun kesinlikle ilgilenen arkadaşlara tabiki tavsiye edeceğim

Mudanya’da eğitime katıldım çok samimi geçen bir eğitim sonucunda girdiğim sınavdan da geçerek ehliyetimi aldım
Sınava kadar başvuru ile her konuda yardımcı oldular hatta sınav randevumu bile aldılar emeği geçen herkese teşekkürler

Hersey icin çok tesekkürler ederim.
öncelikle hocamiz Atilla Abi ve Mehmet bey ile Zeynep hanimin yardimlari ile bir seferde ehliyetlerimi almaya hakkazandim.
Bu sureci en sorunsuz ve kisa sekilde yoneten Ayse Rengin Hanima da tesekkurler.
En uygun ve Kisa zamanda tam sonuc aldim.

Haftasonu katıldığım kurs sonucunda ADB ve KMT belgemi ilk seferde aldim. Atilla Hocama doğru noktalara dikkat çektiği için çok teşekkürler.

Yardımlarınız sayesinde ADB'den 100 ve KMT'den 88 puan alarak sınavlarda başarılı oldum. Teşekkür ediyorum. Saygılar..Ş. Murat Çetin

Atilla Hocama teşekkür ederim. Sınavdan 94 aldım. Sadece semineri dinledim ve notlarımı aldım %94 başarı sağladım. Herkese tavsiye ederim.

Öncelik ile Ilker Hocaya sonsuz tesekküer ederim. Cumartesi+Pazar kursa katildim ve 5 gün sonra sinava girerek belgemi aldim :).
Simdi sira KMT de onuda insallah seneye izine gelince hallederiz :)
Benden bilgi alan arkadaslarimin hepsine tavsiye ettim. Yanliz Ilker hocayi (Yilmaz Vural gibi Masallah) bir türlü anlatamiyorum cünkü anlatilacak gibi degil yasanmasi gerekir :))
Adamsin Hocammm tekrar tsk ederim…..
Almanyadan Selamlar….

Eğitmenimiz Atilla Sayan Hocamıza defalarca çok teşekkür ederim.

Hem akıcı anlatım dili ile hem de teorik bilgiler ile pratik bilgileri karşılaştırması ayrıca faydalı oluyor. Umarım kendisi ile de bir gün yelkenli içinde eğitim alma şansımız olur.

Tekrar çok teşekkür ederim.

EĞİTİM VE SUNULAN HİZMET ÇOK KALİTELİ. PERSONEL ÇOK İLGİLİ VE HER AŞAMAYI ADIM ADIM TAKİP EDİYOR. GÜVENLİ VE SAMİMİ BİR ORTAM. AYŞE HANIMA VE MEHMET HOCAMA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM.

Baştan sona iletişimiyle dersleriyle çok samimi ve profesyonel bir kurum, kısa zamanda çok bilgi edindim programlama harika olmuş, çok teşekkürler.

Ümit hocama akıcı ve sıkıcı olmayan eğitim tekniği ile sınavı rahat kazanmamızdaki emekleri için çok teşekkür ediyoruz.
Çömlekçi Yatçılığı da bize böyle imkan sundukları için teşekkür ediyoruz.

30 Haziran 2018 tarihinde ADS ve KMT eğitimine katıldım, bugün sınavlara girdim. ADS'den 86, KMT'den 64 aldım. Çömlekçi Yatçılığa; başta süper eğitmen Ümit Hocam'a, yardımlarından ötürü Ayşe Hanım'a çok teşekkür ederim. Adaylara tavsiyem, KMT'ye iyi hazırlansınlar:)

Bir arkadaşımın tavsiyesi ile kursa katıldım. Başta Mehmet Çömlekçi bey, daha sonra İstanbul-Levent'de haftasonu seminerine katıldığım Ümit hoca ve sonrasında Ayşe hanım mükemmel ve kusursuz bir şekilde beni hem sınava hazırladılar hem işlemler konusunda yönlendirip ADB ehliyeti almamı sağladılar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ADB sınavı ve ehliyeti almak ciddi bir işmiş, bu işi profesyonel destek alarak yapmak çok ama çok doğru bir seçim, verdiğim paranın karşılığını kesinlikle aldım. Ümit hoca hiç sıkmadan, örnekler ve hikayelerle destekleyerek bizi sınava öyle iyi hazırladı ki, sınavdan başarısız olmamıza imkan yoktu, mühendis olmama ragmen, temek teknik bilgi seviyemin iyi olmasına ragmen; navigasyon, rüzgarlar, seyir fenerleri, motorlar, deniz araçlarının elektrik sistemleri vesaire derken zaten birçoğu hayatımızın içinde olan bir sürü bilgiyi tazeleme, yeniden doğru dürüst öğrenme imkanı verdiler. Sınavda 50 sorudan 42 doğru cevapla 84puan aldım. Hepsine teşekkür ediyorum.

Sevgili ismail hocama ve hiç bıkmadan aynı kibar ses tonuyla her aramamda bana yardımcı olan çok değerli ayşe hanıma teşekkür ederim iyiki varsınız ADB ve KMT sınavından başarıyla geçtim

Kitapcık ve diğer görsel malzemelerle kursu keyifli hale getiren hocam Sn Ümit SUBAT a , Kursa katılım öncesi destek sağlayan Zeynep hanıma ve kurs sonrası randevu almamda ve diğer evraklarımı tamamlamamda danışmanım Ayşe hanıma çok teşekkür ederim.
Bir haftasonu İstanbul da katıldığım ADB kursunda son derece samimi ortamda kursumu tamamladım ve girdiğim ilk sınavda 92 puanla başarı sağladım.
Şimdi sıra Kısa Mesafe Telsiz belgemde. Onunda kursunu Ümit hocamla tamamladım ve sınava hazırlanıyorum...

Atilla Şayan'ın eğitimiyle 82 puanla geçtim. Bununla beraber sınav işlemlerindeki destekleri ve yönlendirmeleri için de ayrıca Çömlekçi Yatçılık ekibine teşekkür ederim.

Çömlekçi yatçılıkdan haftasonu 2 gün ders aldım. Amatör Denizci belgesini 82 puanla kazandım.Bu kadar kısa zamanda bizi sınava hazırlayan İsmail Taşdelen hocaya teşekkürü bir borç bilirim.

sayın ilker hocam her şey için teşekkür ederim sizin o müthiş ders anlatmanız sayesinde sınavı ilk denemem le yüksek puan alarak sınavımı başarıyla geçtim her şey için tekrar teşekkür ederim saygılar sevgiler siz harika bir eğitmensiniz

Bu işi gerçekten öğrenmek isteyenler bu ekibe güvensinler.1.5 senedir çeşitli sebeplerle alamadığım ehliyetimi 1.5 ayda cebime koydum...Tavsiye ederim....Teşekkürler Çömlekçi ailesi...

Amatör denizci belgesi almamda çok büyük katkıları olan ve her safhasında yardımlarını esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ederim.Bu konuda ciddi profesyoneller hiç tereddüt etmeden tercihinizi bu firma için kullanın derim,Saygı ve Sevgilerimle TUFAN SAYLAR

ADB ve KMT için doğru adres çömlekçi yatçılık Eğitimcimiz Arda beye ve belgelendirme aşamasındaki destekleri için Ayşe hanıma teşekkür ederim

Çok keyifli,örneklemeleri ile çok akılda kalıcı başarılı bir eğitimdi.sevgilş Ümit hocaya ayrıca çok teşekkür ediyorum.kişisel deniz tecrübelerini bizlerle paylaşarak eğitime uygulamalı bir boyut kazandırdı.herkese kesinlikle tavsiye ediyorum.emeği geçenlere de teşekkür ediyorum

Basta hocam Sn.İsmail Taşdelen ve özveri ile islemlerimi yapan Sn.Ayse hn ayrica bu imkani bize sunan Cömlekci Yatcilik timine sonsuz tesekkürler, ADB almak istiyenlere muhakkak tavsiye ederim.

Çömlekçi Yatçılığın Mudanya'daki eğitimde Kutsi hocadan eğitim aldım ve ADB sınavında başarılı oldum, emeği geçen herkese teşekkürler.

Sayın Ümit Hocanın iki günlük haftasonu kursundan sonra,ilk girişte ADB 92,KMT 84 puanla sınavları geçtim,çok çok teşekkürler

Merhabalar katılmış olduğum kursunuzdan sonra bugün girdiğim sınavdan 90 puan alarak ADB belgesi almaya hakettim.Gerek kurs öncesi özellikle Ayşe hanımın ilgisi ve alakası ve asıl önemlisi kurs alırken Kutsi hocamın sabırla bizlere ders anlatması yönlendirmesi konusunda kendilerine çok çok teşekkür ederim

Çömlekçi yatçılığa başta Ayşe hanım ve Kutsi bey olmak üzere teşekkür ederim. Hem ADB hem de KMT sınavlarını geçerek başarılı oldum. Herkese tavsiye ederim.

Başta Atilla hoca ve Ayşe hanım olmak üzere tüm Çömlekçi Yatçılık ekibine teşekkür ederim. Kursumuz çok zevkli geçti ve 82 alarak sınavı kazandım. Herkese tavsiye ederim..

Sevgili hocamiz Kutsi Arda Usluy`un yakin ilgisi ve meslek aski sayesinde cok zevkli gecen 2 günlük bir kurstan sonra Amatör Belgelerimizi aldik. Cok tesekkürler Cömlekci Yatcilik...

Keyifli bir haftasonu eğitimi sonrası girdiğim ADB ve Telsiz sınavlarını başarıyla geçip belgeleri almaya hak kazandım. Başta eğitmenimiz Atilla bey ve başvuru sürecinde yardımcı olan Ayşe hanım olmak üzere Çömlekçi Yatçılığa teşekkür ederim.

Çömlekçi yatçılık izmir şubesinde sevgili İlker hocayla hafta sonu kursuna katıldım. İki gün üst üste güneşli İzmir günlerinde bizi hiç sıkmadan kafamıza bilgileri çaktığı için İlker hocaya öncelikle çok teşekkür etmek isterim. Kısa bir kurs süresine rağmen ADB den 84 KMT den 80 alarak ilk sınavda belge almaya hak kazandım. Teşekkürler Çömlekçi yatçılık

mudanya dan katıldığım kursunuzda bır eğitimci olarak akıcı anlatımıyla bizleri sürekli dinamik tutan eğimeniniz KUTSİ ADRA USLUY benden tam not almıştır.kendisine teşekkür ediyorum.sınavı 84 puanla tamamladım.eğitmenimize ve emeği geçen çömlek yatçılık ekibine teşekküler.başarılarının devamını diliyorum

Ümit Hocanın cok keyifli ve eğitici anlatımı ile ADB sınavını 84 puan ile kazandım.
Çomlekçi yatçılık ve Hocamıza tekrar çok teşekkür ederim.

Firmanıza ve özellikle eğitmenimiz Kutsi beye çok teşekkür ederim. Katıldığım KMT eğitiminde, uzun yıllardır Amatör denizci belgem olmasına ve kendi teknemi kullanıyor olmama rağmen, birçok bilgi eksiğim olduğunu fark etmemi sağladınız ve bilgi edinmeme yardımcı oldunuz. Ayrıca KMT ehliyeti almanın önemi ve dahası konuyu öğrenmenin önemini de aktarmış oldunuz, Teşekkürler, iyi çalışmalr.
Tunca TOKER

Çömlekçi yatçılık tan hafta sonu eğitim alıp birazda verdiği kitaptan çalışarak sınavımı 25 dakika gibi bir sürede bitirip 78 puanla geçtim. Sevgili Ümit Hocaya ve teknik destek anlamında Sevgili Ayşe Gümüşova Hanıma çok teşekkür ederim. Siz sevgili ehliyet adaylarına tavsiye ederim.

3 ve 4 Şubat 2018 tarihlerinde Sayın İlker GÜMÜŞVA ile yapılan kurstan bir hafta sonra bugün (09 Şubat 2018) ADB sınavına girdim ve yeterli puanı alarak belge almaya hak kazandım. 26 Şubat günü de Telsiz ile ilgili sınava gireceğim. Onu da yeterli puanla tamamlayacağıma inanıyorum. Sayın İlker GÜMÜŞOVA'ya teşekkür ederim.Sizi tanımak ve sizinle çalışmak bir keyif. B sınıfı sürücü ehliyetini alırken sınav görevlisi bir polis memuruna verdiğim sözü 1986 yılından beri özenle ve aşırı dikkatle tutmaya devam ediyorum. Benzeri sözler İlker bey için de geçerlidir. Yaşam, Deniz, tüm canlılar ve insanlığa saygı, koruma, sahip çıkma ve yaşatmak için.

Merhaba; Çömlekçi ailesine öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Almış olduğum eğitim ve destekle hem ADB hem de KMT ehliyetimi rahatlıkla aldım...Ama özellikle dünya tatlısı biri var ki ;AYŞE RENGİN hanım , onun canayakınlığını, sabrını, sıkıştığım her an çözüm odaklı kaprissiz yaklaşımını , bunaltıcı sorularımı cevaplaması işte özellikle bürokratik süreçte daima yanımda olması çok çok teşekkür ediyorum AYŞE RENGİN GÜMÜŞOVA.... ve son olarak taaa İzmir' lerden sınav öncesi sorularımla bunalttığım ama akşamları dahi pratik çözüm yöntemleriyle desteğini esirgemeyen , girdiğim KMT sınavında en yüksek notu alıp salonda sınav görevleri dahi alkışlanmamı sağlayan sevgili İLKER GÜMÜŞOVA hocama da çok çok teşekkür ederim...

Herşeyden önce müthiş ve kendine özgü ders anlatımı ile sayınİlker hocama ve sonsuz yardımlarını bizlerden esirgemeyen Ayşe Rengin hanıma çok teşekkür ediyorum.Sınavdan sadece bir haftasonu kursu ile 90 puan aldım.Büyük emeği olan hocama saygılarımla...

Bir hobi edinmek adına ADB belgesi almak istedim. Deniz ve tekne ile ilgili hiçbir şey bilmeden Çömlekçi Yatçılığa başvuruda bulundum. Açıkça öğrenme adına pek umudum yoktu. Çünkü 2 günde ne öğrenirdi ki insan. Sonra İlker hoca diye birisi geldi. Değişik bir öğretme stili ile bilgileri zorla beynimize yerleştirdi. İnanın okullarda bu tür eğitim verilse Türkiye bambaşka yerde olurdu. Bugün sınava girdim. 15 kişi içinde en yüksek notu alarak ADB belgesi almaya hak kazandım. Buradan İlker hocama ve belgeler konusunda sonsuz destek sağlayan Ayşe hanıma çok teşekkür ederim. 22 ocakta KMT sınavı var. Oradan da başarı ile ayrılacağımdan hiç şüphem yok.

06-07 ocak 2018 tarihleri arasında Bursa Montanıa otelde çok güzel bir ortamda Arda Hoca nın eğitimine katıldım. 08 ocak 2018 tarihinde sınava girdim ve başarılı olarak ehliyetimi almaya hak kazandım. Çok iyi bir eğitmen olan Arda Hoca ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve tekne ehliyeti almak isteyenlere Çömlekçi Yatçılığı ve Arda Hocayı gözü kapalı tercih edebileceklerini söylemek istiyorum. Kayıt ve evrak işlemlerinde çok yardımcı olan Ayşe Hanım a da çok teşekkür ederim.

bu kurstan ve öğretmenden çok memnunum ve ondan çok teşşekur ederim ders anlatımını iyidiki beni bu başarıya getirdi ve herkese benden nasihat herkes İlker Gümüşova kursuna gitsin ve ondan çok teşekkur ederim.

Bu kadar kısa sürede bize herşeyi öğreten püf noktalarıyla espirili anlatımıyla aklımıza bütün bilgileri sokan İlker beye sıcak kanlı işlemlerimizi halleden bizlere kolaylık sağlayan güler yüzlü eşi Ayşe hanıma cok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok güzeldi eşim ve ben sınavımızı başarıyla tek seferde verdik.Çömlekçi ailesi yeniden sonsuz teşekkürler...

Çömlekçi yatçılık ailesine teşekkürler. Gerçekten güzel vakit geçirdik kursta. Eğitmen arkadaşımıza ve diğer bürokratik işlerimizde yardımcı olan Ayşe hanıma ayrıca teşekkür ederim. Kurs sonrası ADB ve KMT sınavlarını zorlanmadan halletik.

2-3 Aralık kursunu Atilla hoca ile tamamladıktan sonra 6 Aralık’ta sınava girip başarıyla tamamladım. Desteklerinden dolayı Ayşe hanım, Atilla hoca ve tüm Çömlekçi yatçıkık ekibine teşekkür ederim. Bu işlemler için de İngiltere’den gelmiş bulunuyorum ve 1 haftada herşey bitti.

Kayıt Olabileceğiniz Gruplar ve Kontenjanları

Beylikdüzü

 • 17 Kasım Hafta Sonu: 3 kişilik yer var
 • 19 Kasım İş Çıkışı: 4 kişilik yer var
 • 01 Aralık Hafta Sonu: 7 kişilik yer var

Maltepe

 • 24 Kasım Hafta Sonu: 5 kişilik yer var
 • 26 Kasım İş Çıkışı: 9 kişilik yer var
 • 08 Aralık Hafta Sonu: 5 kişilik yer var

Levent

 • 24 Kasım Hafta Sonu: 8 kişilik yer var
 • 26 Kasım İş Çıkışı: 8 kişilik yer var
 • 08 Aralık Hafta Sonu: 7 kişilik yer var

Bursa

 • 24 Kasım Hafta Sonu: 8 kişilik yer var
 • 08 Aralık Hafta Sonu: 9 kişilik yer var

Ankara

 • 01 Aralık Hafta Sonu: 7 kişilik yer var

Biz Sizi Arayalım

Bize iletmek istediğiniz mesajınız varsa...
8 + 0 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

Bizi Arayın

(0216) 706 1025

(0538) 393 0127

Kullanıcı girişi

15 + 4 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Ör: 1+3 için 4 giriniz.

İstanbul • Bursa • Ankara